logo

Çocuk Romatizma ve Böbrek Hastalıkları Derneği

HAKKIMIZDA

Çocuk Romatizma ve Böbrek Hastalıkları Derneği; çocukluk döneminde görülen romatizma ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavileri ile ilgili en doğru bilgileri ülke çapında yayıp hastaların çağdaş yöntemlerle tedavi edilmelerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle toplumumuza sağlıklı erişkinleri kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Konu ile ilgili doktor eğitimini ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve bunu ülke geneline yaymak, çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının toplumun geniş kesimlerince tanınmasını sağlamak, aile ve çocukları hastalıkları konusunda bilgilendirmek hedeflenmektedir.

Üye başvuru formunu PDF dosya biçiminde indirmek için tıklayınız.