logo

Çocuk Romatizma ve Böbrek Hastalıkları Derneği

DERNEK HAKKINDA

 KURUCULAR

HÜSNÜ OĞUZ SÖYLEMEZOĞLU
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari profesoru
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Besevler – Ankara

FATMA FATOŞ YALÇINKAYA
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari profesoru 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci, Ankara

ZEYNEP BİRSİN ÖZÇAKAR
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari profesoru 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci, Ankara

HATİCE KİBRİYA FİDAN
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Docenti
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Besevler – Ankara

NİLGÜN ÇAKAR
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Docenti 
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı, Ankara

BANU ACAR 
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Docentiı– Ankara
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Hematoloji Onkoloji Egıtım  Arastirma Hastanesi Diskapi – Ankara

NERMİN UNCU 
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Docenti 
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Hematoloji Onkoloji Egıtım  Arastirma Hastanesi Diskapi – Ankara 


 

 YÖNETİM KURULU

Dernek Başkanı: 

FATMA FATOŞ YALÇINKAYA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci, Ankara T.C.Vatandaşı

Dernek Başkan Yardımcısı: 

HÜSNÜ OĞUZ SÖYLEMEZOĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beşevler – Ankara, T.C.Vatandaşı

Dernek Sekreteri:

BANU ÇELİKEL ACAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Hematoloji Onkoloji SUAM
Dışkapı – Ankara, T.C.Vatandaşı

ZEYNEP BİRSİN ÖZÇAKAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci, Ankara T.C.Vatandaşı

NİLGÜN ÇAKAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci, Ankara T.C.Vatandaşı

SEMANUR ÖZDEL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Altındağ – Ankara, T.C.Vatandaşı

 TÜZÜK

Madde 1 – DERNEĞİN ADI: ÇOCUK ROMATİZMA VE BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ .
Derneğin Merkezi: Ankara

Madde 2 – DERNEĞİN AMACI  :
Çocuk romatizmal ve bobrek hastalıklarının tanı ve tedavileri ile ilgili en doğru bilgileri ülke çapında yayıp hastaların çağdaş yöntemlerle tedavi edilmelerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle toplumumuza sağlıklı erişkinleri kazandırmaktırr.
Amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri :
Ülke çocuklarının romatizmal hastaliklarinin ve bunlarin birlikte seyrettigi bobrek hastalıkları ile ilgili problemleri derleyip genel koruyucu ve tedavi protokolleri hazırlamak.
Hazırlanan protokoller doğrultusunda hastalara en iyi sağlık hizmetini vermek ve hastalara maddi manevi destekler sağlamak.
Yönetim Kurulunun öngördüğü zamanlarda panel, seminer, mezuniyet sonrası kurs ve kongre gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek.
Derneğe yayın organı kazandırarak ülke düzeyinde çağdaş romatoloji ve nefroloji bilgilerini yaymak.
Ülke içinde ve dışında aynı amaç doğrultusunda çalışan diğer kuruluşlarla ilişkiye girip ortak üyeli kurumlar oluşturmak.
Romatoloji ve Nefroloji alanında çalışanlara yurtiçi ve dışında eğitim olanaklarını araştırarak maddi manevi destek sağlamak.
Uzmanlık eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak, sürekli eğitim etkinlikleri düzenlemek ve eğitimi değerlendirmek amacıyla sınavlar yapmaktır.

Madde 3- DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VE SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİYETLERİ :

HÜSNÜ OĞUZ SÖYLEMEZOĞLU
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari profesoru
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Besevler – Ankara, T.C.Vatandaşı

FATMA FATOŞ YALÇINKAYA
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari profesoru
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci, Ankara T.C.Vatandaşı

ZEYNEP BİRSİN ÖZÇAKAR
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari profesoru
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci, Ankara T.C.Vatandaşı

HATİCE KİBRİYA FİDAN
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Docenti
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Besevler – Ankara, T.C.Vatandaşı

NİLGÜN ÇAKAR
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Docenti
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı, Ankara, TC Vatandaşı

BANU ACAR
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Docentiı– Ankara, T.C.Vatandaşı
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Hematoloji Onkoloji Egıtım  Arastirma Hastanesi Diskapi – Ankara, T.C.Vatandaşı

NERMİN UNCU
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Docenti
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Hematoloji Onkoloji Egıtım  Arastirma Hastanesi Diskapi – Ankara, T.C.Vatandaşı

Madde 4 – DERNEĞE ÜYE OLMA:
Derneğin asil ve onursal üyeleri vardır.
Asil Üyelik     : Dernekler kanununda yazılı niteliklere haiz olup, dernekçe belirlenen üye aidatını taahhüt eden tıp doktorları, fizyoterapistler, psikologlar,biyologlar, hasta ebeveynleri’ hemsireler, ile konuyla ilgilenen diğer bireyler dernek üyelerinden ikisi tarafından takdim edilerek ve yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul ya da isteğin reddi şeklinde karar bağlama ve istek sahibini yazı ile bildirmek zorundadır.
Üyelik müracaatı  yazılı olarak yapılır. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlama ve istek sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.
Onursal Üyelik  : Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere veya Romatizma ve böbrek hastalıkları konusunda önemli hizmetleri bulunanlara veya derneğin gelişmesine katkıda bulunanlara Yönetim Kurulu Kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler üye aidatı ödemezler.

Madde 5 – ÜYELİKTEN AYRILMA:
Dernek üyelerinin, üyelikten istifa etmesi için yazılı olarak başvurması gerekmektedir.
Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
Dernekten çıkarılan üye Yönetim Kurulunun verdiği karara karşı genel kurulda itirazda bulunabilir. Genel kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.
Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulunca son verilir. Bu gibi üyelerin Yönetim Kurulu Kararına karşı hiçbir şekilde itirazları olamaz.
Yıllık aidatı ödemeyen üyeler yazılı iki uyarıya rağmen tutumlarında ısrar etmeleri halinde son uyarıyı izleyen birinci ayın sonundaki Yönetim Kurulunda üyelikten çıkarılır. Durum yazı ile kişiye bildirilir, üyelik kartının iadesi istenir. Bu gibi kişilerin mazeret beyan ederek yeniden üyelik talep etmeleri halinde o yıldan geçerli ilk üyelik başvuru aidatının 10 katı kendilerinden talep edilir.
Ölüm üyelerin doğal düşme nedenidir.

Madde 6 – ÜYELERİN HAKLARI:
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 7 – DERNEĞİN ORGANLARI: 
Derneğin asli organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı’dır..

Madde 8 – GENEL KURUL:
Dernek kayıtlı üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur.
Dernek tüzüğünde belirlenen zamanlarda olağan
Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul toplantısı 3 (üç) yılda bir Haziran ayında yapılır. Genel Kurul
Toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Madde 9 – ÇAĞRI USULÜ:
Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kuruluna katılma hakkı bulanan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç  altı ay içinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 10 – TOPLANTININ YERİ:
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmaz.

Madde 11 – TOPLANTI YETER SAYISI:
Genel kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 12 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunda düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler.
11.madde de belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter seçilir. Toplantı yönetimi genel kurul başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla beraber imzalar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 13 – GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:
Genel Kurul Toplantısında yalnız yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 14 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
Dernek organlarının seçilmesi
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
Derneğin maddi yatırımları, harcamaları ve kazanç kaynağı sağlamak amacıyla girişimleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
Derneğin kapatılması
Mevzuata ve dernek tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Madde 15 – TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :
Tüzükte yapılacak değişiklikler Genel Kurul toplantısında üyelerin 2/3 ekseriyetinin kabulü ile olur.

Madde 16 – YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:
Yönetim Kurulu yedi asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarından bir Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Dernek Genel Sekreteri ve Saymanı seçerler.

Madde 17 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
Dernek tüzüğü uyarınca, derneğin amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını sağlar.
Oluşturduğu eğitim komisyonu önerileri doğrultusunda genel ya da bölgesel bilimsel eğitimi yaptırır.
Derneğin yayın organının yetki ve sorumluluğunu üstlenip, yayınların düzenli çıkarılmasına ve üyelere ulaştırılmasını sağlar.
Derneğin başarılı çalışmasını sağlamak amacıyla gerektiğinde kalıcı ya da geçici süreli personeli çalıştırma.
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallinin en büyük mülki amirliğine bildirmek..
Daimi Kurul üyelerini 3 (üç yıl) süre ile atamak. Daimi Kurul Başkanlarının önerileri doğrultusunda bu kurulların üye sayılarını saptamak ve üyelerini seçmek.
Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Derneği başkan temsil eder, sorumlu yönetim kurulu dernek üyelerine koşullar gerektiğinde temsil yetkisi verilir.
Yönetim Kurulu, genel kurula karşı sorumludur. Genel kurula kadar derneğin Tüzük amaçları doğrultusunda ve etkin bir şekilde çalışmasını denetleme kurulu gözetir. Yönetim Kurulunun yetersizliğini saptaması halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Madde 18 – YÖNETİM KURULU TOPLANTISI:
Senede en az iki defa kararlaştırılan günlerde toplanır. Başkanın çağrısı yada iki üyenin yazılı başvurusu ile olağanüstü toplanabilir.
Toplantı en az yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile gerçekleşir. Kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Görevden ayrılan üye yerine yedek listesi sırasına göre yedek üyeler görevi üstlenir. Toplantıya mazeretsiz üç kere katılmayan üyenin görevine Yönetim Kurulu Kararı ile son verilir.
Çeşitli nedenlerle Yönetim Kurulu sayısında görevi yürütecek yeterli çoğunluk kalmadığında genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak üyeleri arasında seçeceği üç kişi bir ay içinde genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

Madde 19 – DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Madde 20 – HAYSİYET DİVANI TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Haysiyet divanı üç asil ve iki yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir.
Haysiyet divanı, derneğin amacına aykırı davrananlar hakkında takibat açar ve görüşünü yönetim kuruluna bildirir.

Madde 21-ŞUBELER: Şubesi yoktur.

Madde22- ÜYE AİDATLARI

Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 50,00 YTL'dır.

Derneğin paralı Milli bankalardan birisine yatırılır. Bankalardan para Başkan, sekreter, Saymandan ikisinin ortak imzaları ile çekilir.

Madde 23 – DAİMİ KURULLAR

Daimi kurullar ve görevleri şunlardır:
Daimi kurullar yönetim kurulu tarafından ve yonetim kurulunun karar verecegi konularda üç yıl süre için seçilir ve yönetim kuruluna karşı sorumlu olarak görev yaparlar. Daimi Kurullar en az üç üyeden oluşur ve biri başkan olarak görevlendirilir.
Daimi Kurul Başkanları kendileri ile ilgili konularda Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılır ve katılır. İlgili Daimi Kurul Başkanı geçerli mazereti nedeniyle toplantıya katılamıyorsa bir kurul üyesini vekil tayin eder. Daimi kurullarla ilgili konularda karar alınabilmesi için konuyla ilgili Kurul Başkanı’nın Yönetim Kurulu toplantısında bulunması ve kararı onaylaması gereklidir. Daimi Kurul Başkanları Yönetim Kurulu Karar defterini imzalamaz. Ancak, her toplantının ilk karar maddesinde toplantıya katılan Daimi Kurul Başkan(lar)ı (veya vekilleri) ismen zikredilir.

Daimi Kurullar ve Görev Alanları şunlardır:
a- Kayıt ve İstatistik (Registry) Kurulu: Çocuk Romatoloji ve nefroloji alanında hastaliklar ile ilgili kayıt programını oluşturmak ve uluslar arası kuruluşlarla (PRES, EULAR, ESPN, IPNA vb.) bu alanda işbirliklerini geliştirmek ve yürütmek.
b- Kongre ve Toplantı Düzenleme Kurulu: Ulusal bilimsel toplantıların planlaması, düzenlemesi ve yürütülmesiyle görevlidir.
c- Uluslararası Bilimsel İlişkiler Kurulu: Uluslararası Bilimsel ve Eğitimsel Kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi bilimsel ve eğitimsel entegrasyonunu sağlamakla görevlidir.
d- Bilimsel Çalışmalar Kurulu: Çalışma gruplarının bilimsel çalışmalarını organize etmekle görevlidir.

Madde 24 – ÇALIŞMA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Denetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ile ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 25 – DERNEĞİN GELİRLERİ, GİDERLERİ VE MALİ HÜKÜMLERİ:
Derneğin gelirleri şunlardır:
Üye ödentileri
Bağışlar
Hükümet, Belediye, Dernekler, Müesseseler ve diğer teşekküller tarafından yapılacak yardımlar
Dernekçe düzenlenen balo, yayınlar, sempozyumlar, kongreler ve buna benzer çalışmalardan elde edilecek gelirler
Derneğin paraları Milli Bankalardan birisine yatırılır. Bankalardan para Başkan, Sekreter, Saymandan ikisinin ortak imzaları ile veya Yönetim Kurulu tarafından yetki belgesi verilen kişi(ler) tarafından çekilir. Yönetim Kurulunun saptayacağı kadar para saymanın sorumluluğunda dernek kasasında tutulabilir.
Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evrakında sayman imzası bulunur.
Bu faaliyetler sürdürülürken sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilemez.
Derneğin giderleri şunlardır:
a. Genel kurul giderleri
b. Toplantı giderleri
c. Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri
d. Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer giderler
Derneğin gelir ve giderlerinin izlenmesinde uyulacak ilkeler şunlardır: 
Derneğin her türlü geliri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun şekilde alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir. Alındı belgelerinde ilgilinin açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur.Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile mevzuatın öngördüğü koşullar dikkate alınarak bastırılır.Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulunca belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirilecektir.Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik kartlarıyla bu kişi veya kişiler ödenti, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkilidirler.Bunlar dışında kimse para toplamaya yetkili değildir.

Madde  26- DEFTER VE KAYITLAR
Dernek kayıtları için Noter tarafından veya dernekler biriminden onaylanmış aşağıdaki defterler tutulur:
a. Üye kayıt defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b. Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve sayı verilerek bu deftere yazılır. Kararlar toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
c. Gelen-Giden Evrak defteri:Gelen ve giden evrak, tarih ve sayı verilerek bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
d. Gelir-Gider defteri: Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların verildiği yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
e. Bütçe defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşya, marka, satın alınış tarihi ve benzeri özellikleri belirtilerek bu deftere kaydedilir.
İlk üç defterin gereği gibi tutulmasından Yönetim Kurulunun Genel Sekreter üyesi, ikinci üç defterin tutulmasından Sayman üye sorumludur.
Yukarıda sayılan defterler dışında 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11.maddesinin 4. fıkrası uyarınca yönetmelikle belirlenen tutulması zorunlu defterler ayrıca tutulur.

Madde  27- YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için benzer amaçlı derneklerden ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.  Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak proje yürütebilir.Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.

Madde 28- GİRİŞ AİDATI  VE YILLIK ÖDENTİ MİKTARI :ÜYE AİDATLARI:
Dernek giriş aidatı ve yıllık aidat Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 29- YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARCA İLİŞKİSİ:
Derneğin, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı dernek ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini ve/veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığı’nın ve ilgili Bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı’nca  verilecek izine bağlıdır.

Madde 30- YASAK FAALİYETLER:
Dernek, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği bildirilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.
5353 sayılı kanunun 30.maddesinde dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremez.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetlerinin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları ile ilgili kanuni hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyetlerde bulunamaz.
Dernek yöneticileri, derneği temsilen tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.

Madde 31- GENEL KURUL KARARLARI İLE FESİH:
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde 9.maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilemesi zorunludur.
Derneğin feshi beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine Yönetim Kurulu tarafından yazı ile bildirilir.
Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin Genel Kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Madde 32-MAHKEME KARARI İLE FESİH:
Yetkili mercilerce onuncu madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilemezse
Olağan Genel Kurul toplantısının zamanında yapılmaması halinde denetleme kurulunun veya üyelerinin 1/5 inin yazılı talebi üzerine, yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimliği üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırması için görevlendirir. Yine de toplantı gerçekleşmezse dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararı ile feshedilir. Cumhuriyet Savcısı davada bulunur.

Madde 33- KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:
Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya 25.maddede belirtilen yeter sayısının bulunmaması nedeniyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

Madde 34- DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:
Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi Genel Kurulun alacağı kararla veya Genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa derneğin bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder.
Derneğin mahkemece kapatılması halinde bu bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder.

Madde 35 -DERNEĞİN BORÇLANMASI:
Dernek üçüncü şahıslardan borç almaz.

Madde 36-  DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Madde 37- DUYURU VE BİLDİRİMLER:
Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin dernek kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır.  Adres değişiklerinin üye tarafından derneğe bildirilmesi zorunludur.

Madde 38- TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR:
Bu tüzükte yer almayan konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.


 

 ÜYELİK

ÜYELİK ŞARTLARI

Üye başvuru formunu PDF dosya biçiminde indirmek için tıklayınız.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA

Asil Üyelik :  Dernekler kanununda yazılı niteliklere haiz olup, dernekçe belirlenen üye aidatını taahhüt eden tıp doktorları, fizyoterapistler, psikologlar,biyologlar, hasta ebeveynleri’ hemsireler, ile konuyla ilgilenen diğer bireyler dernek üyelerinden ikisi tarafından takdim edilerek ve yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul ya da isteğin reddi şeklinde karar bağlama ve istek sahibini yazı ile bildirmek zorundadır.
Üyelik müracaatı  yazılı olarak yapılır. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlama ve istek sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

Onursal Üyelik :  Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere veya Romatizma ve böbrek hastalıkları konusunda önemli hizmetleri bulunanlara veya derneğin gelişmesine katkıda bulunanlara Yönetim Kurulu Kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler üye aidatı ödemezler.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA

1- Dernek üyelerinin, üyelikten istifa etmesi için yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

2- Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

3- Dernekten çıkarılan üye Yönetim Kurulunun verdiği karara karşı genel kurulda itirazda bulunabilir. Genel kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.

4- Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulunca son verilir. Bu gibi üyelerin Yönetim Kurulu Kararına karşı hiçbir şekilde itirazları olamaz.

5- Yıllık aidatı ödemeyen üyeler yazılı iki uyarıya rağmen tutumlarında ısrar etmeleri halinde son uyarıyı izleyen birinci ayın sonundaki Yönetim Kurulunda üyelikten çıkarılır. Durum yazı ile kişiye bildirilir, üyelik kartının iadesi istenir. Bu gibi kişilerin mazeret beyan ederek yeniden üyelik talep etmeleri halinde o yıldan geçerli ilk üyelik başvuru aidatının 10 katı kendilerinden talep edilir.

6- Ölüm üyelerin doğal düşme nedenidir.

 

ÜYELERİN HAKLARI

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.